ardyc步兵

ardyc步兵

苗名臭白色,实若麻子大,黄黑色,俗名马豆。 海藻亦依此法,极下气,大效。

窃思补益与软骨,并不相背,特其义殊奥耳。内容:昨叶荷草,文具海藻条下。

此药惟下脓宿结,不令儿利,须禁食毒物。二月、八月采根,曝干用。

陆机云∶白茎,叶紫赤色,正圆,径寸余,浮在水上。每服五合,日三,至夜服尽。

无新者,以干者一大握,水七合,煎服。若欲合药,先看天气晴明,其夜方浸药,切须净处,禁妇人、鸡犬见知,如似可,每日只服二十五丸。

其根有心,无心者乃荠也。瓷合子中盛贮,以腊纸封之,勿令泄气。

Leave a Reply