u k番号

u k番号

至于缓图汤不用石膏者,以胃中之火既已大泻,所存者不过余烟断焰,时起时灭,何必再用阴风大雨以洗濯之?况怒气伤肝,则肝火无所发泄,必分流而入于胆。

盖因虚而成风湿,既祛其风,何可复泻其水。 论理,牵牛、甘遂之方未尝不可用,但虑世人天禀日薄,而脾、胃、肾三经多虚,恐不胜药力之过迅,故改立此方,于补中泻水,正气无伤而邪水尽出之为妙。

 或问此等之病,既非水臌,初起之时,何以知其是虫臌与血臌也?二剂即愈,何至变成人有朝食暮吐,或暮食朝吐,或食之一日至三日而尽情吐出者,虽同是肾虚之病,然而有不同者∶一食入而即吐,一食久而始吐也。

腠理即开,玄府大泄,欲风之不入,其可得乎。治法不可止血,而当活血,尤不可活血,而急当固气。

下体胀而上身未胀,正初起之病,宜急泄其水之为得。况方中白术、薏仁未尝非利水之药也,于补水之中以行其利水之法,则水易流,而无阻滞之虞。

 盖热则肾水大乏,乏则惟恐心气之来夺,乃吝而颤,非寒而颤也。 补肺金以抑肾,乌可不调其经络,以孤肾火之党乎。

Leave a Reply